اهداف

شركت زرين فن آور چرخشگر (ZFC) اهداف 3 ساله خود را تحت دو سناريوي خوش‌بينانه و بلندپروازانه در نظر گرفته تا به هدف اصلي خود كه كسب سهم بازار بيشتري از خدمات پس از فروش محصولات ZF آلمان و چرخشگر در ايران مي‌باشد دست يابد. عناوين اصلي اهداف اين شركت به شرح زير مي‌باشند :