پشتیبانی فنی

بخش خدمات ZF با ارائه پشتیبانی‌های لازم اطمینان حاصل می‌کند که سیستم شما کاملاً با الزامات کاربردی خاص آن شرکت منطبق و سازگار می‌باشد. علاوه بر این، می‌توانید مناسب‌ترین مجموعه فاکتورهای اصلای را از بین انواع بسیار متنوعی که به طور انحصاری برای بخش وسائل نقلیه تجاری در دسترس قرار داده شده‌اند انتخاب نمایید.